Friday, April 1, 2011

MAGALING NA ARAW

Balatikin mo ang Buwan :DD
Ine-examin nung doktor 'yung isang pasyente sa Mental Hospital sa pamamagitan ng tanong at sagot.

Doktor: Kung ikaw ay palabasin ko ngayon sa ospital, ano ang iyong unang gagawin?

Pasyente: Titiradorin ko po ang buwan!"

Doktor: Hindi ka pa pwedeng palabasin. E-examinin ulit kita sa paglipas ng anim na buwan.
(Pagkaraan ng anim na buwan, muling inexamin nung doktor ang pasyente.)

Doktor: Kung ikaw ay palabasin ko ngayon sa ospital, ano ang iyong unang gagawin?

Pasyente: Doktor, ako'y magaling na. Pagkalabas ko po sa ospital, ako po ay hahanap ng trabaho upang mamuhay ng magisa.

Doktor: Pag nakahanap ka ng trabaho, ano ang iyong gagawin?

Pasyente: Doktor, ako po ay manliligaw ng isang mabait, masipag at magandang babaeng pwede kong makapiling na panghabang buhay.

Gulat ang Doktor!

Mukhang matino na ang kanyang pasyente! Muli pang nagtanong ang doktor.

Doktor: Pagkatapos n'yong makasal, ano ang iyong gagawin?

Pasyente : Aba, Doktor, kami po ay maghahanimun!!!

Doktor: (Bilib na naman) Ano ang iyong gagawin sa inyong hanimun?

Pasyente: Doktor, huhubarin ko ang blusa at palda ng aking bagong asawa."

Doktor: Pagkatapos....

Pasyente Huhubarin ko ang kaniyang bra at panty.

Doktor: Pagkatapos....

Pasyente: Kukunin ko lahat ng lastiko sa bra at panty at titiradorin ko ang buwan!!!!